HOMENEWSWIADOMOŚCISHOPSYNODLINKS

20th October - Signs of Hope that Doctrine will be upheld
(Translated from Archishop Gądecki's blog)

 

20 Październik 2015 Abp Gądecki: znaki nadziei / 20th October 2015 Signs of hope

Dziś rano odbyła się ostatnia faza prac w trzynastu synodalnych małych grupach – circoli minores. Każda z tych grup językowych przygotowała osobną relację. W grupie włoskiej pierwszej, w której pracach uczestniczy metropolita poznański, dyskutowano nad punktami, które były jeszcze wątpliwe i poddano głosowaniu cały tekst relacji, która po południu zostanie przedstawiona na kongregacji generalnej (obradach plenarnych) zgromadzenia synodalnego.

This morning was the last phase of work in the thirteen Synodal small groups – circoli minores. Each of the language groups prepared an individual report. In the first Italian language group, in which the Poznan Metropolitan participated, discussion centred on the points that were still unclear and then voting took place on the full text of the report, which will be presented in the afternoon at the plenary meeting (general congregation) of the Synod.

– W relacji końcowej z naszego circolo ani słowa nie ma o Komunii św. dla rozwiedzionych, którzy zawarli nowe związki, z czego wnioskuję, że w samych redaktorach musiał się dokonać jakiś mocny zwrot, skoro wcześniej ostro bronili tej pozycji, a teraz tak raptownie z niej zrezygnowali – podkreślił abp Gądecki. .

In the end report of our ‘circolo’ there are no words about Holy Comunion for the divorced living in new unions, from which I deduce, that there must have been a sharp u-turn, since earlier they were strongly defending this position, and now suddenly they have abandoned it – stressed abp Gądecki

– Nie sądzę, żeby któryś z pasterzy Kościoła chciał utrudniać sytuację osób rozwiedzionych, żyjących w nowych związkach i je podeptać czy stygmatyzować. Chodzi o to, żeby włączać je jak najbardziej w życie Kościoła na takich zasadach, o jakich pisał św. Jan Paweł II w adhortacji apostolskiej „Familiaris consortio” – zaznaczył delegat KEP na zgromadzenie Synodu.

- I don’t think that a shepherd of the Church would want to make the situation of the divorced, living in new unions, more difficult, walk over them or stigmatise them. The point is to include them in the life of the Church on the principles, which St John Paul II, in his Apostolic adhortation "Familiaris consortio” – stated the KEP {Polish Episcopal Conference} delegate at the meeting of the Synod.

W dniu jutrzejszym zbierze się Komisja opracowująca relację końcową, która zostanie przedstawiona Ojcom Synodalnym do dalszej dyskusji.

The commission preparing the final document, which will be presented to the Synod Fathers for further discussion, will be meeting tomorrow