HOMENEWSWIADOMOŚCISHOPSYNODLINKS

17th October - Pushing through Change of Doctrine is being attempted
(Translated from Archishop Gądecki's blog)

 

Abp Gądecki: próbuje się przepchnąć zmianę doktryny

Abp Gądecki: Pushing through change of doctrine is being attempted

Zmiany dyscyplinarne proponowane przez niektórych ojców synodalnych odnośnie do Komunii dla rozwodników stanowią w swych założeniach próbę przemycenia zmian samej doktryny Kościoła. Wskazuje na to uczestniczący w Synodzie Biskupów o rodzinie abp Stanisław Gądecki.

Disciplinary changes which are being proposed by some of the Synod Fathers about Holy Communion for the divorced have as their root aim trying to sneak in changes to the very doctrine of the Church. This has been pointed out to us by Archbishop Gądecki who is taking part in the Synod on the Family.

"Praktycznie wszyscy powtarzają, że nie będzie żadnych zmian doktrynalnych, ale różnie to rozumieją. Bo jeżeli dodają do tego pierwszego bloku dopowiedź, że zmiany dyscyplinarne są możliwe, to znaczy, że praktycznie przekreślają też stabilność doktrynalną.

Practically everyone is saying that there won't be any doctrinal changes, but people understand that in different ways. If they add to his first block the comment, that changes in discipline are possible, this means in effect that, they don't accept the stability of doctrine.

W moim przekonaniu nie można mówić o oderwaniu praktyki Kościoła od jego doktryny, od jego nauczania.

In my opinion, you can't talk about separating the practices of the church from its doctrine, from its teaching.

Mam jednak wrażenie, że wielu zwolenników nowości myśli o faktycznej zmianie doktryny, nazywając to zmianą dyscypliny Kościoła.

Nevertheless, I have the impression that many promoters of novelties are in fact thinking of a change in doctrine, calling it a change in discipline of the church.

Jest to niepokojący punkt w tym rozumowaniu, bo gorliwie się podkreśla: , ale zaraz potem przychodzi propozycja, która z doktryną nie ma nic wspólnego.

This is a disquieting point in this way of thinking, because it zealously underlines that: "we accept the whole doctrine," but then comes the proposition which has nothing to do with the doctrine.

Mnie to dość niepokoi, bo właściwie jedna i druga strona mówi, że nie chce żadnych zmian doktrynalnych.

I am very uneasy, because in effect both one and the other side states, that it does not want to change doctrine.

Skąd więc pojawiają się praktyki sprzeczne z doktryną?".

So where are these practices contrary to doctrine coming from?

17.10.2015