HOMENEWSWIADOMOŚCISHOPSYNODLINKS

Polish Media try to cause conflict between Episcopate & Pope
(Translated from Archishop Gądecki's blog)

Medialne rewelacje z synodu. „Dość komiczne”

Media revelations from the Synod are “quite comical”

15 Październik 2015 Ks. Tomasz Jaklewicz, Gość Niedzielny

15 October 2015 Fr. Tomasz Jaklewicz, Gość Niedzielny (Polish Sunday paper)

Tak podsumował kolejne próby skonfliktowania papieża Franciszka i polskiego episkopatu w wywiadzie dla telewizji SalveTV.

A summary of further attempts to make conflict between Pope Francis and the Polish Episcopate for an interview on Salve TV

Abp Stanisław Gądecki zapytany o głosy w polskiej prasie próbujące przeciwstawić ojca świętego Franciszka episkopatowi Polski w rozmowie z telewizją Salve stwierdził: „Jeszcze przed dzisiejszą konferencją prasową rozmawiałem z o. Lombardim mówiąc mu o tych insynuacjach, które pojawiły się w Polsce wczoraj dotyczące rzekomego potępienia naszego nauczania na całym synodzie.

Abp Stanisław Gądecki, when asked about comments in the Polish press attempting to potray conflict between the Polish episcopate and the Pope, in an interview with Salve TV, stated “Even before today’s press conference I spoke with Fr. Lombardi telling him about these insinuations, which appeared in Poland yesterday alleging a condemnation of our teaching by the whole Synod.

O. Lombardii uśmiechnął się i powiedział, że podobnych głupot nie słyszał od dawna. Dlatego myślę, że ci wszyscy którzy te insynuacje tworzą w jakiejś mierze przyczyniają się do popularyzacji synodu, chociaż à rebours”. Przewodniczący Episkopatu Polski dodał: „Ojciec święty nigdy nie potępił nauczania biskupów polskich, dlatego takie próby, powiedzmy, wprowadzenia podziału między papieżem a episkopatem polskim są dość komiczne”.

Fr Lombardi smiled and said, he hasn’t heard such rubbish in a long time. This is why I think, that everyone who creates these insinuations is helping in some way to popularise the Synod, even if in reverse. The President of the Polish Episcapate added: “The Holy Father has never condemned the teaching of the Polish bishops, therefore attempts, let’s say, to bring division between the Pope and the Polish episcopate, are quite comical.
Visit Ignatius Press for the best in Catholic Reading!