HOMENEWSWIADOMOŚCISHOPSYNODLINKS

Day 3 – Voices from the world
(Translated from Archishop Gądecki's blog)

Trzeci dzień Synodu – głosy ze świata / Day 3 – Voices from the world

9 Październik 2015 / 9th October 2015
Godzina 9.00, obecnych 267 uczestników / Time: 9:00, present 267 participants

Jak podał rzecznik prasowy Stolicy Apostolskiej podczas konferencji prasowej, kard. Lorenzo Baldissieri poinformował na początku sesji ojców synodalnych, że 10-osobowa Komisja powołana przez Papieża do przygotowania Relatio finalis zostaje poszerzona.

As was said at the Press conference by the spokesman for the Apostolic See, Cardinal Lorenzo Baldissieri informed the Synod Fathers at the beginning of the session, that the 10 person Commission appointed by the Pope for the preparation of Relatio finalis will be extended.

Lombardi przekazał również, że Papież Franciszek uznał za stosowne zabrać głos na początku spotkania, oświadczając, że obecny synod jest kontynuacją poprzedniego. Polega ona na tym, że poszczególne grupy (circoli minori), biorą pod uwagę również trzy oficjalne dokumenty synodu 2014, czyli Relatio sinodi, oraz przemówienie papieża Franciszka na rozpoczęcie i na zakończenie obrad synodu 2014. Papież zwrócił również uwagę, że nie należy oceniać pracy tego synodu w kluczu teorii spiskowych (hermeneutica conspirativa), oraz pamiętać, że udzielanie Komunii Świętej rozwiedzionym, w ponownych związkach cywilnych nie jest jedynym problemem tego synodu.

Lombardi also said that Pope Francis thought it appropriate to speak at the start of the meeting, declaring that this Synod is a continuation of the previous one. This means that the individual groups (circoli minori) take into account the three main documents of the 2014 Synod; ie the Relatio sinodi, and the homilies of Pope Francis at the start and the end of the 2014 Synod. The Pope highlighted also, that this Synod should not be understood from the point of view of the ‘conspiratory theorists” (hermeneutica conspirativa), and that the giving of Holy Communion to the divorced who are new unions is not the only topic of the Synod.

Please note, this page will be added to during the day.